Pinsekirken, Korsør

  • Åben for alle interesserede - alle gudstjenester og arrangementer er offentlige
  • En frikirke, som praktiserer klassisk kristentro i moderne indpakning. En frikirke er selvforvaltende og således ikke underlagt kirkeministeriets forvaltning
  • En levende kirke, som tror på Guds nærvær og evne til at gribe afgørende ind i menneskers liv.
  • Er en del af de danske pinsekirker. Pinsekirkerne er en af de største kirkelige familier i verden. Pinsekristendommen tæller over 500 millioner mennesker på verdensplan og er den største kristne gruppering efter Den katolske Kirke.
  • Er en del af FrikirkeNet - en samling af frikirker i Danmark - www.frikirkenet.dk