Søg


Pinsekirken i Korsør har i mange år støttet missionsarbejde, bl.a. i Sydamerika, men ikke været involveret i Europa.
 

Da der derfor i 2004 åbnede sig en mulighed for kontakt med Estland, rejste familien Sørensen fra menigheden ud for at undersøge forholdene. Det besøg førte til et venskab mellem vores menighed i Korsør og en lille menighed i Abja-Paluoja i den sydlige del af Estland - et område præget af fattigdom og arbejdsløshed.

Det primære formål var den gensidige kontakt og forbøn for hinanden. Det er blevet udbygget til også at omfatte hjælp til deres genbrugsbutikker og hjælpemidler til områdets plejehjem.

Via andre kontakter har vi sidenhen fået forbindelse til en menighed i Izmail i det sydlige Ukraine. Selv om vi har set fattige forhold i Estland, så er fattigdommen langt mere udbredt i Ukraine. Her er der derfor brug for nødhjælp, som kan deles ud via menigheden (tøj, møbler og hjælpemidler). Estland er siden blevet optaget i EU, hvilket har sat mere skub i udviklingen derovre. Det ses dog mest i hovedstaden.

Når vi hjælper igennem menigheder skyldes det vores ønske om, at hjælpen virkelig kommer til at gavne de, der har behov.
Mennesker i Estland og Ukraine behøver ikke at være kristne for at få del i hjælpen, det er behovene, der er afgørende. Samtidig demonstreres Jesu ord i handling: Du skal elske din næste som dig selv.

Samarbejdspartnere:

Pinsekirken har med en kort pause i 2011 haft et nært samarbejde med Kirkens Korshær omkring nødhjælpen til Estland. 

Det sydlige Estland og nordlige Letland blev hjulpet gennem de mange forsendelser af nødhjælp, som hovedsageligt kommer fra  usælgeligt overskudstøj og møbler, køkkengrej mm. fra Kirkens Korshær i Korsør og Slagelse.

 

Desuden får vi også tøj fra Sudan Genbrug, Korsør og private.